Escola Popular de Formació Política

Empoderament polític personal i col·lectiu

L’Escola Popular de formació és un nou projecte que neix de diferents espais de les estructures populars i comunitàries de Manresa, amb la voluntat de resoldre necessitats i reptes compartits, i contribuir, des de la formació, a la tasca de la transformació social. Des de la premissa que la formació és una primera eina per a combatre les desigualtats i opressions de gènere, raça i classe, l’objectiu del projecte és generar nous lideratges comunitaris i socials que representin de manera justa la nostra comunitat, cada vegada més diversa. Així doncs, gràcies a l’empoderament personal i col·lectiu a través de la formació, es vol dotar les participants de les eines necessàries per facilitat i reforçar la seva implicació en altres col·lectius.

Les línies de treball de l’escola parteixen dels següents eixos:

Assamblearisme

Capacitat de facilitació en espais col·lectius. Organització i dinamització de l’assemblea. Oratòria. Construcció d’argumentaris

Pràctica

Entendre el món que ens envolta a partir d’experiències concretes i personals. Compartir coneixements i eines pràctiques per reforçar el potencial del col·lectiu. Treballar, entendre i poder assumir com a propis els conceptes teòrics abstractes.

Debats Compartits

Generar debats que enriqueixin el conjunt de col·lectius. Saber escoltar les demandes dels col·lectius i donar-hi resposta. Facilitar les eines i els espais per acostar la formació als col·lectius i a les persones que els formen. Generar espais de trobada amb debats que permetin avançar al conjunt de col·lectius.

Comunitat

Posar les bases per a nous lideratges socials. Capacitat de mediació en la comunitat. Eines comunicatives per interpel·lar els veïns i veïnes

Profunditat i sistematització d’experiències

Generar espais de formació més profunds i duradors que sovint no troben espai en la voràgine de la feina quotidiana. Generar materials que donin continuïtat a les formacions i que permetin seguir-les
a diferents ritmes. Sistematitzar experiències de lluita per democratitzar els coneixements i enfortir la