Escola Soror

Espai d'acompanyament i trobada entre dones

L’Escola Soror neix de la necessitat de crear dinàmiques d’educació comunitària en un entorn no mixt, a la ciutat de Manresa. És un espai d’acompanyament en l’alfabetització i l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana. Un espai de trobada entre dones on aprendre, tramar i compartir des de la tendresa i l’enfortiment col·lectiu.

El projecte parteix de la idea que totes les participants som font d’ensenyament i aprenentatge, compartint experiències, sentiments i coneixements. Aquest procés educatiu no suposa tan sols l’intercanvi d’informació, sinó que implica la reflexió crítica de les nostres experiències i l’aprenentatge per a la lluita contra el sistema capitalista patriarcal i racista. Així, l’Escola Soror es troba en construcció i canvi permanent.