Espai de Defensa Legal

Acompanyament solidari contra les lleis insolidàries

L’Espai de Defensa legal neix originalment com a col·lectiu adherit a la PAHC, i ara mateix està adreçat a les persones que formen part de la Xarxa d’Estructures Populars. Des de l’òptica del suport mutu, la solidaritat i l’empoderament, es tracta de generar un espai d’escolta i acompanyament, en el qual apren- dre a desxifrar la llei (que està dissenyada perquè no s’entengui), i buscar juntes eines i estratègies per defensar-se davant les lleis que afecten les nostres vides i la nostra llibertat.

De manera gratuïta, s’acompanya i es resolen dubtes en temes d’extrangeria, processos judicials, situacions de violència masclista, discriminació o racisme, presó...