La XEPC

La Xarxa d’Estructures Populars i Comunitàries és l’espai de trobada d’un seguit d’organitzacions i col·lectius de Manresa.

La XEPC la integrem col·lectius que compartim una manera d intervenir a la realitat de la nostra ciutat, des del suport mutu i allò comunitari, de les veïnes per les veïnes, per què és rebelli contra l injust.

Partim de l’idea que per transformar la realitat, cal participar activament d’aquest procés de transformació amb les nostres veïnes. Vivim en un sistema que deixa al marge a moltes persones, l’explotació laboral, el masclisme, el racisme institucional i la falta d’accés a un habitatge digne, són el dia a dia per a moltes de nosaltres, per a moltes persones de Manresa. 

Creiem fermament que un altre món és possible, però per això cal que ens activem i fem tremolar l’estructura que permet totes aquestes injustícies: El capitalisme.

Les estructures populars i comunitàries, són espais de suport mutu, d’empoderament popular que vol caminar cada cop més fort en aquesta idea d'emancipació. Són espais imprescindibles per la supervivència de moltes de les nostres veïnes, sense oblidar-nos ni un segon, que el que volem és viure i no sobreviure. 

Sabem que moltes de les que llegireu això, voleu participar d’aquest procés en algun dels nostres espais, només us heu de posar en contacte amb nosaltres i de ben segur que a la xarxa d'estructures populars hi podeu aportar el vostre granet de sorra i contribuir a la transformació social!


Les nostres bases:

1. Autodefensa i sosteniment i reproducció de la vida

Ens organitzem des d’una realitat concreta per cobrir necessitats que permetin millorar les condicions de vida de les classes populars. Són experiències relacionades amb el sosteniment i reproducció de la vida, formes de cobrir necessitats materials i comunitàries de manera col·lectiva.

Són també espais d’afrontament de situacions provocades per la violència del sistema com abusos laborals, manca d’habitatge, violència masclista, llei d’estrangeria, etc. i des d’on assenyalar les vertaderes causes d’aquestes situacions. Entenem l’autodefensa en un sentit ampli i apostem per crear comunitats polítiques que es puguin protegir a elles mateixes, alhora que treballem per enfortir el teixit social com a eina per defensar-nos de les violències i desigualtats derivades d’aquest sistema injust.

2. Intenció política emancipadora

Partim d’una intenció de transformar la realitat que ens envolta i construir una proposta emancipadora que faci trontollar les estructures de dominació.

Compartim la intenció de generar consciència de la nostra posició en el món per tal de contribuir a la construcció i enfortiment dels sectors oprimits com a subjecte històric capaç de protagonitzar el canvi social. Per fer-ho, ens inspirem, en part, en l’educació popular com a mètode i proposta política i pedagògica per generar consciència de realitat social i alimentar la voluntat de canviar-la.

3. Experiències concretes per la construcció d’un món nou

Ens permet treballar en la construcció d'alternatives reals i passar de la crítica i la protesta a la construcció d'un món nou des de l'autonomia i l'autoorganització popular. Així propiciem espais on viure fragments del canvi que volem. Observar el futur que anhelem i portar-lo al present interioritzant elements d’allò que volem construir. Són experiències reals que permeten tenir més confiança, i alhora més compromís, en aquest canvi. 

Ens situem  en un procés de transformació i d’enfortiment que no és imminent ni automàtic sinó permanent i continuat, entent la revolució com un procés i no com un moment. 

4. Reconstrucció de vincles comunitaris

En aquest sentit pretenen ser espais de trobada des d’on reconstruir vincles comunitaris i construir noves pràctiques i relacions socials on ens organitzem per construir entre totes la forma com volem viure.  Promovent sentiments com el companyerisme, la solidaritat  o la confiança i fugint de lògiques pròpies del sistema com la competència, l’egoisme o l’individualisme. 

És a dir, es planteja també una dimensió ètica/ideològica que té a veure amb confrontar els valors de la lògica capitalista amb la nostra ètica pròpia (a construir). 

5. Fugir de l’assistencialisme i l’individualisme

En la mateixa línia compartim la la voluntat de fugir d’una lògica assistencial i caritativa i ho fem des del suport mutu i l’acompanyament col·lectiu. Alhora volem trencar amb l’individualisme des d’una òptica i treball comunitari, és a dir, socialitzant i col·lectivitzant els problemes individuals i teixint lluites i aliances.

6. Arrelament i acció local

Ens basem en l’acció local entenent la importància d’estar presents allà on vivim, vincular-nos amb l’entorn, arrelar-nos al territori i estar-hi en contacte permanent per tal de conèixer les seves contradiccions i dimensions més quotidianes i invisibles. Les nostres propostes de lluita cal que siguin socialitzables i reproduïbles però adaptant-se a cada context. Tanmateix necessitem d’una visió global entenent que el neoliberalisme supera els marcs territorials existents i que ens cal i volem articular-nos més enllà del marc local.

7. Venim de compartir juntes

No ens ajuntem del «no res» sinó que venim d’una experiència de treball conjunt entre nosaltres i de trobar-nos en les nostres pràctiques quotidianes i en els espais físics que compartim. Ens reconeixem amb sensibilitats i ideologies diverses i treballem per gestionar aquestes distàncies mentre cultivem allò que sí que ens aproxima.

Compartim la consciència que quan fem pinya podem tenir més força per lluitar contra unes violències que s’entrecreuen per sostenir i reproduir el sistema. I que aquesta unió és necessària per no caure en lluites aïllades o conflictes que afrontem de forma separada sino que tot són cames d’una mateixa estructura que hem de fer caure plegades.

8. Feminisme i antiracisme 

Voluntat de socialitzar les eines que ens donen les lluites feministes i antiracistes a tots els col·lectius i al carrer mitjançant el treball de base amb les veïnes, per a transformar les relacions de gènere i superar les violències patriarcals, lluitar contra la criminalització racista, les polítiques de fronteres i el racisme institucional així com vetllar per la convivència en una realitat social heterogènia i canviant  des de la pedagogia popular, l’acompanyament, l’autodefensa i el suport mutu, i a partir dels aprenentatges del feminisme comunitari i de lluites decolonials, entre d’altres. Considerem aquests uns processos que apel·len a totes les membres de la comunitat política. 

9. Ser veu, no altaveu

Compromís amb que la representació no sigui homogènia sinó diversa. Perspectiva de transició entre ser esquerra amb voluntat de representació única de les classes populars (esquerra altaveu), a bastir espais on emergeixen altres tipus de representacions, representants i portaveus, molt més en línia amb la diversitat i, fins i tot, amb les contradiccions dins d’aquestes classes populars. Cedir espais històricament ocupats per un tipus de perfils, altres tipus de lideratges polítics que passen per compartir eines que hem tingut el privilegi d’aprendre i ser espais on les classes populars parlen i es representen per si mateixes.

Suma't a les estructures populars, suma't a la lluita!